Εξωτερική πολιτική από τα Lidl Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν έχουμε όντως εξωτερική πολιτική ή εάν απλώς η κυβέρνηση κάνει «χειρισμούς», χωρίς σχέδιο και χωρίς εκτίμηση του κόστους και του οφέλους.
Αιχμαλώτιζε πορτρέτα προσφύγων Η μεταναστευτική κρίση στην Ελλάδα μέσα από τον φακό του βραβευμένου με Pulitzer Μοχάμεντ Μουχάισεν